Νικολόπουλος: Ο Ν.Ο.Π. «περιουσία» της Πάτρας και όχι του ΚΚΕ