Νικολόπουλος μαζί με Α. Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου: “Ούτε μια ψήφος σε αυτούς που μας ξεγέλασαν”