Νικολόπουλος:”Φυσικό αέριο για όλους , κόντρες για… λίγους”