Νεκτάριος Φαρμάκης: Χρειάζεται μία Περιφέρεια που να λειτουργεί ως πραγματική τοπική κυβέρνηση