Νεκτάριος Φαρμάκης: Υποψηφιότητα τιμής και ευθύνης