ΝΕΑ ΑΡΧΗ – Δ. ΠΕΦΑΝΗΣ: Τα 10 σημεία κλειδιά που μπορούν να αναπτύξουν τον τουρισμό στην Πάτρα.