“Ναυάγησε” το σενάριο Στεφανόπουλου για την περιφέρεια- Αναστάτωση και στα δημοτικά μετά την κάθοδο Χριστόπουλου ανεξαρτήτως στήριξης