Μια «γλυκία» ευχή του Νίκου Οικονομόπουλου στην κόρη του.