Με το Γ. Δημαρά η Μελπομένη Κορδιστού και ο Ιωάννης Τοπάλης