Με άνθινο άρμα το Καρναβάλι του 2019 μετά από πολλά χρόνια