Μεσολόγγι : Ανακοίνωση 52 υποψηφίων από τον Σ. Γερογιάννη