Μεσολάβηση Λιατσή για λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών του Πύργου