ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
shadow

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ