ΜΑΝ ΤΟ ΜΑΝ για την Περιφέρεια – Τα υπέρ και τα κατά των δυο μονομάχων