Μήνυμα Χρυσανθακόπουλου προς τους πατρινούς και κοπή πίτας