Κ. Χριστόπουλος- Νέα Πόλη: «Απάντηση για την καμπάνια της Νέας Πόλης που μόλις ξεκίνησε…»