Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Όχι στην ιδιωτικοποίηση, σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού»