Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προτείνουμε αλλαγή χάραξης Πατρών-Πύργου