Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Διαφωνεί με τα όσα αποφασίστηκαν για το γάλα