Κ. Πελετίδης: Ανατρέπει τον σχεδιασμό για την επεξεργασία των απορριμμάτων