ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στήριξη, στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες