«ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ»: Θέσεις και απόψεις για μια ενδογενή αναπτυξιακή στρατηγική