Καταθέτει το συνδυασμό του για την Περιφέρεια και ο Δημήτρης Δεσύλλας