Κατέθεσε τον συνδυασμό του στο Πρωτοδικείο ο Ανδρέας Τζουραμάνης