Κατάθεση ψηφοδελτίου από την «Ρ.Α.Π. Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη» του Κώστα Σπαρτινού