Και το όνομα του συνδυασμού του Νίκου Νικολόπουλου… “Νέα Πάτρα”