Και επίσημη η στήριξη της Ρ.Α.Π. στον Γ. Ρώρο – Όλα τα ονόματα που υπογράφουν