Κ. Σπαρτινός και Α. Παναγιωτόπουλος Κοντά σε συμφωνία για κοινή κάθοδο;