Κάθοδος Νίκου Παπαδημάτου στην Πάτρα – Καθοριστικό ραντεβού σήμερα στην Πειραιώς