Θ. Παναγόπουλος: Να αποτραπεί μια δυσμενής εξέλιξη για τη ΔΕΗ