Θύμιος Σώκος: Ανακοίνωσε 26 υποψηφίους της ΠΕ Αχαΐας