Θερμός υποστηρικτής του Κώστα Σπηλιόπουλου ο Δημήτρης Πεφάνης