Η Ρούλα Κωστακοπούλου στο συνδυασμό του Θύμιου Σώκου