Η ΡΑΠ κοιτάζει τώρα προς Γιώργο Ρώρο για τον δήμο Πατρέων