Η πρώτη δημοσκόπηση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας