Η πρόκληση του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας