Η Μαρία Αλεξάκου με την παράταξη του Νίκου Τζανάκου