Η Εγκύκλιος για τις δαπάνες των υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές