Η δικαστική υπόθεση της «Λατομικής ΑΕ» κατά του δήμου δυτικής Αχαΐας, στην Οικονομική Επιτροπή