Η Γεωργία Χρυσανθακοπούλου, συμπορεύεται με τον Κώστα Χριστόπουλο και τη «Νέα Πόλη»