Η «βόμβα» της Ξερόλακας στα χέρια του Πελετίδη- Μια ιστορία χιλίων στεναγμών και άλλων τόσων εμπαιγμών