Ευρωεκλογές 2014: «Γεωργική και αλιευτική πολιτική, φιλικότερη στο περιβάλλον και δικαιότερη»