Ετοιμότητα για την υλοποίηση των νέων στρατηγικών έργων που εντάχθηκαν INTERREG Ελλάδα – Ιταλία ζήτησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας