Επιτροπή παρακολούθησης για την Ολύμπια Οδό συγκροτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας