Επισκέφθηκε τη Μέριμνα Ζώων ο Νίκος Οικονομόπουλος