Επισκέφθηκε την περιοχή του Προάστιου ο Χρ. Πατούχας