Επίθεση και του Αντιδημάρχου Γ. Σιγαλού στον Κ. Χριστόπουλο