Ενωτική Αιγιάλεια: Ο Κώστας Σωτηρόπουλος στο κεντρικό ψηφοδέλτιο Αιγίου