Εκλογές δημοτικές. Απλή συλλογιστική…απλή αναλογική!!!