Εκδήλωση της “Νέας Πόλης”στο Money Show- «Το μέλλον είναι στην εργασία»